วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน

นายสมปอง เจ๊ะมูหมัด (ยูซบ)

โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน เครือข่ายที่ 52
เลขที่ 79 หมู่ที่ 6 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 0-2368-3116
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 57/3 หมู่ที่ 16 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 0-2735-7143, 08-5146-9769
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น