วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนลำเจดีย์

นายอามีน ดาแหม็ง


โรงเรียนลำเจดีย์ เครือข่ายที่ 45
เลขที่ 64/2 หมู่ที่ 5 แขวงคู้ฝั่งเหนือ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2988-6715
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 49/2 หมู่ที่ 6 แขวงคู้ฝั่งเหนือ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2988-6086, 08-9108-1911
E-mail : armin.dd@gmail.com
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
ทำป้าย ขายไก่สด และซ่อมคอมฯ
http://www.meeboard.com/users/armin

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น