วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนนิลราษฎร์อุปถัมภ์

นายวินัย สะนีเฮง

โรงเรียนนิลราษฎร์อุปถัมภ์
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...

โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร

นายไพรัตน์ สิงสาหัส (มูฮำหมัดซอและห์)

โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เครือข่ายที่ 6
เลขที่ 19 หมู่ที่ 10 แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 02-543-1162

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ 61 ซอยเคหะร่มเกล้า 64
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 02-917-1676
E-mail : ....
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
-ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง, ขับรถยนต์

โรงเรียนคารีอุปถมภ์

โรงเรียนคารีอุปถมภ์

โรงเรียนอิสลามลำไทร

นายสมคิด มะเตอรกี

โรงเรียนอิสลามลำไทร
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...

โรงเรียนสุเหร่านาตับ

นายณรงค์ รัสมี (อะห์มัด)

นายณรงค์ รัสมี (อะห์มัด)
โรงเรียนสุเหร่านาตับ เครือข่ายที่...
เลขที่... หมู่ที่ 9 แขวงโคกแฝด
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2989-8480
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 44/1 หมู่ที่ 9 แขวงโคกแฝด
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2988-0600-1, 08-1985-4023
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
นักธุรกิจและนักการเมืองท้องถิ่น

โรงเรียนบ้านเจียรดับ

นายไพโรจน์ แอนดาริส (กอเซ็ม)

โรงเรียนบ้านเจียรดับ เครือข่ายที่ 40(2)
เลขที่ 46 หมู่ที่ 2 แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2543-1165
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 63/1 หมู่ที่ 1 แขวงโคกแฝด
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2989-8314, 08-5404-8176
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
-นางโสภี วรสวาสดิ์ (นะอีมะฮฺ)

โรงเรียนบ้านเจียรดับ เครือข่ายที่ 40(2)
เลขที่ 46 หมู่ที่ 2 แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2543-1165
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 12 แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 0-2988-6518, 08-1421-0342
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
เป็นครูพี่เลี้ยงดูแลเด็กกำพร้า(มุร๊อบบี)WAMY

โรงเรียนสุเหร่าลำแขก

นายวิฑูร สืบเจริญกุล

โรงเรียนสุเหร่าลำแขก
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...

โรงเรียนคลองสอง

นายมนเทียร รัตนเกณ

โรงเรียนคลองสอง
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...

โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย

นางสาวศิริพร อิบรอเฮม

โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...

โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว

นายแสวง ยั่งยืน

โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...

โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร

นายสมัย ศรีมาลา
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต... กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...

นายปริญวิทย์ พิทักษ์เมธานนท์

โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...

โรงเรียนสามแยกท่าไข่

นายสมศักดิ์ (อับดุลเลาะห์) ผู้มีสุข
โรงเรียนสามแยกท่าไข่

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

นายสมบัติ ซูโอ๊ะ (อุมัร)

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เครือข่ายที่...
เลขที่ 301 หมู่ที่ 9 แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2543-1166
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 3 แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 08-9032-8881
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
สอนกุรอานฟัรดูอีน ขับรถรับส่งนักเรียน


นายมูฮำหมัด แชเปีย (ซอและห์)

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เครือข่ายที่ ...
เลขที่ 301 หมู่ที่ 9 แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2543-1166
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 1/4 หมู่ที่ 1 แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2989-5051 , 08-5343-1039
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
สอนกุรอานฟัรดูอีน ขับรถตู้รับส่งนักเรียน
จัดอบรมภาคฤดูร้อน ขายหอยทอด/อาหารตามสั่ง(รับออกงาน)


นางมาเรียม มุสตาฟา (มาเรียม)
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เครือข่ายที่...
เลขที่ 30 หมู่ที่ 9 แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2543-1166
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 1/4 หมู่ที่ 1 แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2989-5051 , 08-5343-1039
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
ขายต้นไม้ อยู่บริเวณถนนเลียบวารี (คู้ขวา)


นายสลาม วงษ์ยีเมาะ
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เครือข่ายที่...
เลขที่ 30 หมู่ที่ 9 แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเ
ทพมหานคร 10530
โทร 0-2543-1166
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ หมู่ที่ แขวง
เขต กรุงเทพมหานคร
โทร 02-518-1140 , 08-7051-4700
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น


นายกิจวัฒน์ เจริญสุข
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เครือข่ายที่...
เลขที่ 30 หมู่ที่ 9 แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2543-1166
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ หมู่ที่ แขวง
เขต กรุงเทพมหานคร
โทร 02-988-5636 , 08-4135-9970
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น

โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา

นายวินัย สุไลมาน (อับดุลกอเดร)

โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา เครือข่ายที่ 41
เลขที่ ..... หมู่ที่ 4 แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2543-1161
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 1/13 หมู่ที่ 4 แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2988-3034 , 08-9123-3034
E-mail : winai_sulaiman@hotmail.com
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
สอนกุรอ่าน ฟัรดูอีน ร.ร.อินดารุลมีนา
นายวสรรณ์ วังสตัม (ฮารูณ)

โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา เครือข่ายที่ 41
เลขที่ ..... หมู่ที่ 4 แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2543-1161
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 48/5 หมู่ที่ 10 แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2988-4989 , 08-6903-5667
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
สอนกุรอ่าน ฟัรดูอีน ร.ร.อินดารุลมีนา

โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ

นายพินิจ มะดะเรส (ซาฟีอี)

โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ เครือข่ายที่ .....
เลขที่ ..... หมู่ที่ 1 แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2989-9727
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 44 หมู่ที่ 1 แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 08-1685-1475
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น -

โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง

นายจักรกฤษ มานน้อย (มูฮำหมัดวาเฮด)

โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง เครือข่ายที่ ....
เลขที่ .... หมู่ที่ .... แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร ....
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 36 หมู่ที่ 1 แขวงโคกแฝด
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2186-1059, 08-1566-5392
E-mail : wahead14@hotmail.com
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
รับพิมพ์การ์ดงานพิธีต่างๆ รับทำ พรบ.
ต่อภาษี และประกันชั้น 1-3

โรงเรียนสุเหร่าใหม่

นายสมยศ สลาม (กอเซ็ม)

โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เครือข่ายที่ 42
เลขที่ 14/8 หมู่ที่ 6 แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2543-1439
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 222/1 หมู่ที่ 3 แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2966-1032 , 08-6813-4243
E-mail : sem.somyot-21@hotmail.com
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
สอนกุรอ่าน ฟัรดูอีน ร.ร.อินดารุลมีนา

โรงเรียนวัดสามง่าม

นางสาวบุศรินทร์ แอนดริส (อาซียะห์)


โรงเรียนวัดสามง่าม เครือข่ายที่ 45
เลขที่ .... หมู่ที่ .... แขวงคู้ฝั่งเหนือ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2317-8244
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 4 แขวงคู้ฝั่งเหนือ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2988-6585, 08-9185-4185
E-mail : -
ความสามาถพิเศษหรืออาชีพอื่น
-

โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า

นายอภิชัย มิดำ (อับดุลการีม)

โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า เครือข่ายที่ 39
เลขที่ .... หมู่ที่ ..... แขวง .....
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร .....
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 239 หมู่ที่ 15 แขวงสามวาตะวันออก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทร 0-2933-2825, 08-1308-8323
E-mail : ......
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น สอนมุร็อตตั้ล ทำนองเสนาะ อานาซีด

โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ

สุวภีย์ กาเซ็ม (วีด๊าด)

โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ เครือข่ายที่ 39
เลขที่ 18 หมู่ที่ 8 แขวงคลองสิบ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2988-6307
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 15 หมู่ที่ 8 แขวงคลองสิบ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2988-6401
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น สอนกุรอ่าน ฟัรดูอีน

โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด

นายมานัดร ป้อมขุนพรหม(มาน๊าฟ)

โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด เครือข่ายที่ 45
เลขที่ .... หมู่ที่ 11 แขวงคลองสิบ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2988-6297
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 10 หมู่ที่ 9 แขวงคลองสิบ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2989-5656, 08-6982-9336
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
พิธีกร วิทยากร และค้าขาย

โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ

นายศักดิ์ชัย สนนุกิจ (นั๊วะห์)

โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ เครือข่ายที่ 45
เลขที่ .... หมู่ที่ 8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2988-6754
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 9 หมู่ที่ 13 แขวงคู้ฝั่งเหนือ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2988-6970, 08-9886-1868
E-mail : noah.sonnukij@gmail.com
ความสามาถพิเศษหรืออาชีพอื่น
สอนอัลกุรอาน ฟัรดูอีน

โรงเรียนลำบุหรี่พวง

นายอรรนพ บุหลันฉาย (อับดุลเลาะห์)

โรงเรียนลำบุหรี่พวง เครือข่ายที่ 45
เลขที่ .... หมู่ที่ ..... แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร .....
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 3/3 หมู่ที่..... แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 0-2319-4560, 08-5993-6051
E-mail : unnop2008@hotmail.com
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
สอนกุรอ่าน ฟัรดูอีน ติวภาษาอังกฤษ

โรงเรียนลำเจดีย์

นายอามีน ดาแหม็ง


โรงเรียนลำเจดีย์ เครือข่ายที่ 45
เลขที่ 64/2 หมู่ที่ 5 แขวงคู้ฝั่งเหนือ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2988-6715
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 49/2 หมู่ที่ 6 แขวงคู้ฝั่งเหนือ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 0-2988-6086, 08-9108-1911
E-mail : armin.dd@gmail.com
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
ทำป้าย ขายไก่สด และซ่อมคอมฯ
http://www.meeboard.com/users/armin

โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์

โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์

โรงเรียนสามแยคลองหลอแหล

นายสมนึก ยังศิริ (ซัยนุ้ลอาบีดีน)

โรงเรียนสามแยคลองหลอแหล เครือข่ายที่...
เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 7 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 0-2517-8560 , 0-2917-2085
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 17/24 หมู่ที่ 7 แขวงวสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 08-9660-9826
E-mail : nugknaka@hotmail.com
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
สอนภาษาอาหรับได้
และมีความรู้ด้านคอพิวเตอร์

โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว

นายรอฮีม สันประเสริฐ (อับดุลการีม)
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว เครือข่ายที่ 52
เลขที่ 63/1 หมู่ที่ 9 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 0-2184-7787
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 69 หมู่ที่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 08-1453-8852
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
รับงานถ่ายภาพและวีดีโอตามงานพิธีต่างๆ
นางสาวนาตญา หวังเสรี

โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว เครือข่ายที่ 52
เลขที่ 63/1 หมู่ที่ 9 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 0-2184-7787
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ หมู่ที่ แขวง
เขต กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-184-7573
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น

โรงเรียนสุเหร่าซีรอ

นายชูเกียรติ พุ่มหิรัญ


โรงเรียนสุเหร่าซีรอ
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปั
จุบั

เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...
นายวันชัย พวงมณี


โรงเรียนสุเหร่าซีรอ
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...

กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...


นายมนัสวี (คอยรี) ฮาแซะ

โรงเรียนสุเหร่าซีรอ
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...

โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน

นายสมปอง เจ๊ะมูหมัด (ยูซบ)

โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน เครือข่ายที่ 52
เลขที่ 79 หมู่ที่ 6 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 0-2368-3116
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 57/3 หมู่ที่ 16 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 0-2735-7143, 08-5146-9769
E-mail : -
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
-

โรงเรียนวัดปากบ่อ

นายสมนึก โตสมบูรณ์
โรงเรียนวัดปากบ่อ
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...
นายประเสริฐ สะและน้อย (อัยยูบ)


โรงเรียนวัดปากบ่อ เครือข่ายที่ ...
เลขที่ ... หมู่ที่ ... แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ 231 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-1616-3805
E-mail : ayub_prasert@hotmail.comความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
-วิทยากรอบรมกอรีของสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย
-ผู้จัดการร้าน ฮิช่า-ช็อป
-รับปรึกษาเรื่องฮัจย์และอุมเราะห์
-กรรมการตัดสินกอรีหมวดทำนองของสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย

โรงเรียนหัวหมากน้อย

นางสาวซารีฟะห์ แดงโกเมน

โรงเรียนหัวหมากน้อย
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...

โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

นายอภิชาติ นิสวงษ์
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...
นายประเสริฐ มูซอ
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...
นายสมศักดิ์ เดวี
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...
นายสมศักดิ์ กลมเกลี้ยง (ยะห์ยา)
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เครือข่ายที่ 47
เลขที่ 46 หมู่ที่ ... แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 02-314-0344

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ 236 ซอยพัฒนาการ 30
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-1633-8571
E-mail : ....

ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
-โฆษก-พิธีกรงานต่างๆ
-เป็นประธานชุมชนแหลมทองพัฒนา 7 สมัย (14 ปี) จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนสุเหร่าใหม่

โรงเรียนสุเหร่าใหม่

โรงเรียนแจ่มจันทร์

โรงเรียนแจ่มจันทร์

โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ

นายจำรัส จรกา

รงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ เครือข่ายที่ ...
เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...

โรงเรียนสุเหร่าสามอิน

นายมนตรี โต๊ะลง (ยูซุฟ)

โรงเรียนสุเหร่าสามอิน เครือข่ายที่ 17
เลขที่ 780 หมู่ที่ .. แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 02-392-1571

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ 772/25 ซอยปรีดีพนมยงค์ 30
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7021-3556
E-mail : yusup_samin@hotmail.com
ความสามารถพิเศษหรืออาชีพอื่น
-สอนกุรอาน ฟัรฎูอีน กิตาบ ภาษาอาหรับ โรงเรียนมะห์มูดียะห์
- ไฟฟ้า และ ประปา

โรงเรียนวิจิตรวิทยา

โรงเรียนวิจิตรวิทยา

นายวรายุทธ (ยาซีน) สุขดี
โทร. 089-7787925
อีเมล warayuth_s@hotmail.com

โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

นายมนตรี ยะรังวงษ์

โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...

โรงเรียนวัดราชโกษา


นายมนตรี ยะรังวงษ์
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...

โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

นายธีรพล บุญมาเลิ

โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail :

โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์)

นายสุรสิทธิ์ จี้เอี่ยม

โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์)
เครือข่ายที่ ... เลขที่ ... หมู่ที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร โทร ...

ที่อยู่ปัจจุบั
เลขที่ ...
แขวง... เขต...
กรุงเทพมหานคร ...
โทร ...
E-mail : ...